Search

viquynhh

Before you assume, learn. Before you judge, understand. Befor you hurt, feel. Before you say, think.

Example: for-each và ArrayList trong Java

1. Code snippet 1. Việc sử dụng for- each construct: vòng lặp for-each được sử dụng chủ yếu với các mảng, các ArrayList.  Nó không cần biến đếm tăng dần để duyệt danh sách, vì nó đã được thực hiện... Continue Reading →

Advertisements

CODE SNIPPET (Ví dụ về java.lang Package)

 1. Code snippet 1. To understand automatc garbage collecton, consider the example given in Code Snippet 1. Bây giờ, nếu line 1 và line 2 uncommented  và code re-run. Tiếp theo, khi line 4, line 5  uncommented và code re-run. Và... Continue Reading →

EXCEPTION (Xử lí ngoại lệ)

I. Exception là gì? 1.  Giới thiệu: Exception  là 1 lỗi đặc biệt, lỗi này xuất hiện vào lúc thực thi chương trình. Các trạng thái không bình thường xảy ra trong khi thực thi chương trình tạo ra các... Continue Reading →

Xây dựng database và mối quan hệ giữa các thực thể của mạng xã hôi Facebook

I.Đặt vấn đề. Mạng xã hội, hay còn gọi là mạng xã hội ảo (social network) là dịch vụ kết nối các thành viên cùng sở thích trên Intetnet lại với nhau với nhiều mục đích khác nhau. Nút (node):... Continue Reading →

Các hiệu ứng slide trong jQuery.

Chào các bạn, blog hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số hiệu ứng slide trong jQuery và hướng dẫn tạo 1 slide đơn giản. Mong rằng blog của mình sẽ hữu ích với các bạn !... Continue Reading →

Giới thiệu về jQuery & So sánh jQuery với JavaScript thuần túy.

I. Giới thiệu cơ bản về jQuery. 1. jQuery là gì? jQuery là một thư viện kiểu mới của JavaScript, hệ thông lại các hàm của JavaScript để cho ngắn gọn, dễ nhớ, dễ dùng, được tạo bởi John Resig... Continue Reading →

LÀM NỘI DUNG MỘT TRANG BÁO.

Chào các bạn, hôm trước mình đã hướng dẫn làm phần head, menu của trang yan : menu.yan . Hôm nay, mình tiếp tục hướng dẫn làm nội dung như hình dưới đây : Link : yan/hoangyenchibi Hiện tại, trang web của chúng... Continue Reading →

BLOG HƯỚNG DẪN LÀM MỘT MENU CSS

Chào các bạn! Hôm nay mình sẽ hướng dẫn làm một menu CSS có bố cục tương tự như trang http://www.yan.vn/. Chúng ta cùng bắt đầu ! 1.Trước tiên, chúng ta cần chạy netbean, tạo file HTML, và CSS.    ... Continue Reading →

Một số thuộc tính layout của CSS & Hướng dẫn tạo một button đẹp mắt.

I.Box model. Trong CSS, box model (mô hình hộp) mô tả cách mà CSS định dạng khối không gian bao quanh một thành phần. Nó bao gồm padding (vùng đệm), border (viền) và margin (canh lề) và các tùy chọn. Hình bên... Continue Reading →

WordPress.com.

Up ↑