Search

viquynhh

Before you assume, learn. Before you judge, understand. Befor you hurt, feel. Before you say, think.

Category

Uncategorized

Giới thiệu về AsyncTask, Volley và Retrofit.

Trong lập trình nói chung, xử lí networking là một trong những việc quan trọng bạn cần làm, nó luôn đòi hỏi thời gian và độ khó khi xử lí. Ví dụ bạn làm một ứng dụng mạng xã hội... Continue Reading →

Advertisements

Mô hình MVC & Code demo MVC1/ MVC2 với JSP/Servlet/JavaBean

Hi guys, bài trước mình có ý định viết series về Java Core, bắt đầu từ java-core-huong-dan-cai-dat-intellij-va-cau-hinh-moi-truong-java, cơ mà vẫn chưa có thêm bài viết mới nào . . . nay tìm hiểu mô hình MVC, cũng gần như một base... Continue Reading →

[Book Review] Nice Girls Don’t Get the Corner Office: 101 Unconscious Mistakes Women Make That Sabotage Their Careers by Lois P. Frankel

I just finished reading this book in an effort to teach myself how to stop doing all of those little things that sabotage the advancement of my career ._.  I'm not currently looking for a new job (even though I... Continue Reading →

Welcome to my blog, and thank you for visiting!

This is the excerpt for your very first post.

Featured post

WordPress.com.

Up ↑