Search

viquynhh

Before you assume, learn. Before you judge, understand. Befor you hurt, feel. Before you say, think.

Category

JAVA

Giới thiệu về AsyncTask, Volley và Retrofit.

Trong lập trình nói chung, xử lí networking là một trong những việc quan trọng bạn cần làm, nó luôn đòi hỏi thời gian và độ khó khi xử lí. Ví dụ bạn làm một ứng dụng mạng xã hội... Continue Reading →

Advertisements

Mô hình MVC & Code demo MVC1/ MVC2 với JSP/Servlet/JavaBean

Hi guys, bài trước mình có ý định viết series về Java Core, bắt đầu từ java-core-huong-dan-cai-dat-intellij-va-cau-hinh-moi-truong-java, cơ mà vẫn chưa có thêm bài viết mới nào . . . nay tìm hiểu mô hình MVC, cũng gần như một base... Continue Reading →

[Java Core] – Hướng dẫn cài đặt và cấu hình môi trường Java.

Phụ lục: Lời mở đầu. Download JDK.  Cài đặt IntelliJ.  Cài đặt Java & Cấu hình biến và môi trường. LỜI MỞ ĐẦU: Chào các bạn, nhìn tiêu đề thì các bạn cũng biết bài viết này là hướng dẫn... Continue Reading →

The Java “Write paper” buzzwords.

Java có nhiều tính năng nổi bật, chúng được biết đến bởi 11 thuật ngữ thông dụng: Simple (Đơn giản). Object - Oriented (Hướng đối tượng).  Distributed (Phân tán).  Robust (Mạnh mẽ).  Secure (Bảo mật). Architecture - neutral (Nền tảng... Continue Reading →

Tìm hiểu Java Generics(Generics trong Legacy Code)

I. Generics là gì? 1.  Định nghĩa: Thuật ngữ "Generics" có nghĩa là tham số hóa dữ liệu. Tham số hóa dữ liệu rất quan trọng vì nó cho phép chúng ta tạo ra và sử dụng 1 class, interface,... Continue Reading →

Example: for-each và ArrayList trong Java

1. Code snippet 1. Việc sử dụng for- each construct: vòng lặp for-each được sử dụng chủ yếu với các mảng, các ArrayList.  Nó không cần biến đếm tăng dần để duyệt danh sách, vì nó đã được thực hiện... Continue Reading →

CODE SNIPPET (Ví dụ về java.lang Package)

 1. Code snippet 1. To understand automatc garbage collecton, consider the example given in Code Snippet 1. Bây giờ, nếu line 1 và line 2 uncommented  và code re-run. Tiếp theo, khi line 4, line 5  uncommented và code re-run. Và... Continue Reading →

EXCEPTION (Xử lí ngoại lệ)

I. Exception là gì? 1.  Giới thiệu: Exception  là 1 lỗi đặc biệt, lỗi này xuất hiện vào lúc thực thi chương trình. Các trạng thái không bình thường xảy ra trong khi thực thi chương trình tạo ra các... Continue Reading →

WordPress.com.

Up ↑