Capture

Mình gặp phải lỗi này, khá khó chịu nên note lại, mong có ích với các bạn!

Advertisements