Search

viquynhh

Before you assume, learn. Before you judge, understand. Befor you hurt, feel. Before you say, think.

Welcome to my blog, and thank you for visiting!

This is the excerpt for your very first post.

Advertisements
Featured post

[Book Review] Nice Girls Don’t Get the Corner Office: 101 Unconscious Mistakes Women Make That Sabotage Their Careers by Lois P. Frankel

I just finished reading this book in an effort to teach myself how to stop doing all of those little things that sabotage the advancement of my career ._.  I'm not currently looking for a new job (even though I... Continue Reading →

[Java Core] – Hướng dẫn cài đặt và cấu hình môi trường Java.

Phụ lục: Lời mở đầu. Download JDK.  Cài đặt IntelliJ.  Cài đặt Java & Cấu hình biến và môi trường. LỜI MỞ ĐẦU: Chào các bạn, nhìn tiêu đề thì các bạn cũng biết bài viết này là hướng dẫn... Continue Reading →

The Java “Write paper” buzzwords.

Java có nhiều tính năng nổi bật, chúng được biết đến bởi 11 thuật ngữ thông dụng: Simple (Đơn giản). Object - Oriented (Hướng đối tượng).  Distributed (Phân tán).  Robust (Mạnh mẽ).  Secure (Bảo mật). Architecture - neutral (Nền tảng... Continue Reading →

Lỗi con trỏ chuột bị biến dạng thành một khối màu đen với win10.

  Mình gặp phải lỗi này, khá khó chịu nên note lại, mong có ích với các bạn!

Tìm hiểu Java Generics(Generics trong Legacy Code)

I. Generics là gì? 1.  Định nghĩa: Thuật ngữ "Generics" có nghĩa là tham số hóa dữ liệu. Tham số hóa dữ liệu rất quan trọng vì nó cho phép chúng ta tạo ra và sử dụng 1 class, interface,... Continue Reading →

Example: for-each và ArrayList trong Java

1. Code snippet 1. Việc sử dụng for- each construct: vòng lặp for-each được sử dụng chủ yếu với các mảng, các ArrayList.  Nó không cần biến đếm tăng dần để duyệt danh sách, vì nó đã được thực hiện... Continue Reading →

CODE SNIPPET (Ví dụ về java.lang Package)

 1. Code snippet 1. To understand automatc garbage collecton, consider the example given in Code Snippet 1. Bây giờ, nếu line 1 và line 2 uncommented  và code re-run. Tiếp theo, khi line 4, line 5  uncommented và code re-run. Và... Continue Reading →

EXCEPTION (Xử lí ngoại lệ)

I. Exception là gì? 1.  Giới thiệu: Exception  là 1 lỗi đặc biệt, lỗi này xuất hiện vào lúc thực thi chương trình. Các trạng thái không bình thường xảy ra trong khi thực thi chương trình tạo ra các... Continue Reading →

Xây dựng database và mối quan hệ giữa các thực thể của mạng xã hôi Facebook

I.Đặt vấn đề. Mạng xã hội, hay còn gọi là mạng xã hội ảo (social network) là dịch vụ kết nối các thành viên cùng sở thích trên Intetnet lại với nhau với nhiều mục đích khác nhau. Nút (node):... Continue Reading →

WordPress.com.

Up ↑