Search

viquynhh

Before you assume, learn. Before you judge, understand. Befor you hurt, feel. Before you say, think.

Welcome to my blog, and thank you for visiting!

This is the excerpt for your very first post.

Advertisements
Featured post

The Java “Write paper” buzzwords.

Java có nhiều tính năng nổi bật, chúng được biết đến bởi 11 thuật ngữ thông dụng: Simple (Đơn giản). Object - Oriented (Hướng đối tượng).  Distributed (Phân tán).  Robust (Mạnh mẽ).  Secure (Bảo mật). Architecture - neutral (Nền tảng... Continue Reading →

Lỗi con trỏ chuột bị biến dạng thành một khối màu đen với win10.

  Mình gặp phải lỗi này, khá khó chịu nên note lại, mong có ích với các bạn!

Tìm hiểu Java Generics(Generics trong Legacy Code)

I. Generics là gì? 1.  Định nghĩa: Thuật ngữ "Generics" có nghĩa là tham số hóa dữ liệu. Tham số hóa dữ liệu rất quan trọng vì nó cho phép chúng ta tạo ra và sử dụng 1 class, interface,... Continue Reading →

Example: for-each và ArrayList trong Java

1. Code snippet 1. Việc sử dụng for- each construct: vòng lặp for-each được sử dụng chủ yếu với các mảng, các ArrayList.  Nó không cần biến đếm tăng dần để duyệt danh sách, vì nó đã được thực hiện... Continue Reading →

CODE SNIPPET (Ví dụ về java.lang Package)

 1. Code snippet 1. To understand automatc garbage collecton, consider the example given in Code Snippet 1. Bây giờ, nếu line 1 và line 2 uncommented  và code re-run. Tiếp theo, khi line 4, line 5  uncommented và code re-run. Và... Continue Reading →

EXCEPTION (Xử lí ngoại lệ)

I. Exception là gì? 1.  Giới thiệu: Exception  là 1 lỗi đặc biệt, lỗi này xuất hiện vào lúc thực thi chương trình. Các trạng thái không bình thường xảy ra trong khi thực thi chương trình tạo ra các... Continue Reading →

Xây dựng database và mối quan hệ giữa các thực thể của mạng xã hôi Facebook

I.Đặt vấn đề. Mạng xã hội, hay còn gọi là mạng xã hội ảo (social network) là dịch vụ kết nối các thành viên cùng sở thích trên Intetnet lại với nhau với nhiều mục đích khác nhau. Nút (node):... Continue Reading →

Các hiệu ứng slide trong jQuery.

Chào các bạn, blog hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số hiệu ứng slide trong jQuery và hướng dẫn tạo 1 slide đơn giản. Mong rằng blog của mình sẽ hữu ích với các bạn !... Continue Reading →

Giới thiệu về jQuery & So sánh jQuery với JavaScript thuần túy.

I. Giới thiệu cơ bản về jQuery. 1. jQuery là gì? jQuery là một thư viện kiểu mới của JavaScript, hệ thông lại các hàm của JavaScript để cho ngắn gọn, dễ nhớ, dễ dùng, được tạo bởi John Resig... Continue Reading →

WordPress.com.

Up ↑